Skip to content

Renata Wójcicka

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji.

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz 5-letni akredytowany kurs psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, odbyłam staż kliniczny na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.


Stale podnoszę kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z kraju i zagranicy dotyczących m.in. klinicznych zastosowań hipnozy, pracy z bólem, chorobami psychosomatycznymi, powikłaną żałobą, traumą.

Posiadam doświadczenie w pracy interwencyjnej, psychoedukacyjnej i
psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, które zdobywałam pracując w szkole podstawowej, w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz podczas praktyki prywatnej.
W Calmie prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję w nurcie ericksonowskim i systemowym, choć sięgam także do innych tradycji terapeutycznych, dopasowując metody do indywidualnych potrzeb, możliwości i sytuacji życiowej pacjentów.
W obszarze moich zawodowych zainteresowań szczególne miejsce zajmują wzajemny wpływ psychiki i ciała, wewnętrzne możliwości samoleczenia i samorozwoju, trauma i wzrost potraumatyczny.
W pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Prowadzoną psychoterapię poddaję regularnej superwizji.