Skip to content

Magdalena Ciba

Magdalena Ciba

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Doświadczenie związane ze specjalizacją zdobywałam m.in. podczas pracy w Oddziale Pediatrycznym Szpitala Powiatowego w Trzebnicy, co zmotywowało mnie do uzyskania kolejnej specjalizacji medycznej – pediatrii. Posiadanie obu specjalizacji umożliwia przeprowadzenie pogłębionej diagnostyki oraz leczenie młodych pacjentów w sposób holistyczny. W swojej pracy kieruje się najnowszą wiedzą medyczną, którą stale pogłębiam uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami zachowania, hiperkinetycznymi. Koncentruję się na ścisłej współpracy z młodym pacjentem oraz jego rodziną, co pozwala mi uzyskać najlepszy efekt terapeutyczny.

KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ NA KONSULTACJĘ DO PSYCHIATRY DZIECIĘCEGO?

Psychiatra jest to lekarz, który zajmuje się dziećmi wymagającymi leczenia farmakologicznego oraz diagnostyki i leczenia zaburzeń oraz chorób na tle psychicznym. Do psychiatry warto zgłosić się z dzieckiem w sytuacji, gdy podejrzewa się u niego choroby takie jak:

 • autyzm
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (np. zespół Aspergera, autyzm)
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia lękowe
 • nerwica
 • depresja

Do konsultacji z psychiatrą dziecięcym powinny skłonić rodziców również niezrozumiałe dla nich zachowania dziecka, jak m.in.:

 • nasilone lęki
 • zaprzestanie mówienia
 • zachowania agresywne
 • zaprzestanie mówienia
 • częste zaburzenia nastrojów
 • wycofanie dziecka z kontaktów z innymi
 • brak chęci na różne aktywności
 • nocne moczenia

Psychiatra w odróżnieniu od psychologa może wystawić receptę, zwolnienie lekarskie oraz w razie takiej konieczności skierowanie do szpitala psychiatrycznego.