Skip to content

Tomasz Ciba

psycholog-trzebnica-poradnia-psychoterapii10

Jestem specjalistą psychiatrii. Ukończyłem Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a szkolenie specjalizacyjne w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu. 

Odbyłem wiele szkoleń zawodowych, w tym czteroletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii psychodynamicznej, realizowane przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, staże kliniczne w renomowanych ośrodkach klinicznych prowadzących leczenie psychiatryczne oraz psychoterapeutyczne.
Posiadam długoletnie i zróżnicowane doświadczenie zawodowe w związku z pracą w zespołach interdyscyplinarnych w różnych ośrodkach medycznych, między innymi w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, w Szpitalu Powiatowym w Miliczu na Oddziale Psychiatrycznym Żeńskim (jako specjalista psychiatra i ordynator oddziału), czy w Ośrodku Badawczo–Naukowo–Dydaktycznym Chorób Otępiennych w Ścinawie.

W swojej dotychczasowej pracy zawodowej w sposób szczególny koncentrowałem się na obszarach związanych z diagnozą i leczeniem zaburzeń lękowych, zaburzeń afektywnych (w tym depresyjnych), zaburzeń psychotycznych oraz zaburzeń osobowości. Mam też znaczące doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi w związku z nadużywaniem (lub uzależnieniem) od substancji psychoaktywnych.
Do obszaru mojej aktywności klinicznej należało również prowadzenie diagnozy i leczenia zróżnicowanych zaburzeń psychogennych u pacjentów w wieku senioralnym: zarówno zaburzeń poznawczych (w ścisłej współpracy z neuropsychologiem) jak i zaburzeń lękowych i depresyjnych. Prowadzę diagnozę i leczenie psychiatryczne pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, fobii, neurastenii, zaburzeń adaptacyjnych, zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz innych zaburzeń psychogennych.

Aktualnie pracuję w Środowiskowym Centrum Psychiatrii i Psychoterapii CALMA w Trzebnicy, w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed we Wrocławiu, Ośrodku Terapii Uzależnień „Terra” w Grzebielinie oraz Przychodni Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy. W Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Szklarskiej Porębie pracuję z osobami borykającymi się z uzależnieniem od substancji, czyli alkoholu i narkotyków oraz uzależnieniami behawioralnymi jak hazard, kontrola impulsów czyli zaburzenia seksualne. Prowadzę również konsultacje psychiatryczne w ramach wizyt domowych na terenie miasta Wrocław, gminy Wisznia Mała, gminy Długołęka, gminy Trzebnica.

Jestem czynnym członkiem towarzystw zawodowych: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Pracuję pod stałą superwizją, aktywnie uczestniczę w szkoleniach oraz konferencjach psychiatrycznych i psychoterapeutycznych.