Skip to content

Alicja Śmiertka

Jestem dietetykiem klinicznym oraz psychodietetykiem. 

Ukończyłam Niepubliczną Wyższą Szkołę Medyczną na kierunku dietetyka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na kierunku dietetyka i żywienie człowieka oraz studia podyplomowe z Psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. 

Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.i. na Oddziale Pediatrycznym oraz Neonatologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, w Poradni diabetologicznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej oraz w trakcie prywatnej praktyki dietetycznej na terenie Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Proces nieustannego kształcenia się ma szczególne znaczenie w obszarze dietetyki. Z tego powodu uczestniczę w licznych szkoleniach i konferencjach z tej dziedziny, w szczególności związanych z tematyką prewencji i dietoterapii chorób cywilizacyjnych. 

Do głównych obszarów moich zainteresowań należy dietoterapia otyłości oraz zaburzeń hormonalnych i układu pokarmowego.