Skip to content

Dominika Gajos

Dominika Gajos

Jestem psychologiem i psychoterapeutą psychodynamicznym.

 Realizuję konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię osób dorosłych w obrębie Środowiskowego Centrum Psychiatrii i Psychoterapii CALMA.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2002 roku szkoliłam się w obszarze psychoterapii. W pierwszej kolejności był to Krakowski Ośrodek Terapii, a następnie Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Miałam możliwość pracować w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, Ośrodku Adopcyjnym oraz Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. W 2006 roku podjęłam decyzję o założeniu prywatnej praktyki psychoterapeutycznej, w ramach której ściśle współpracowałam z lekarzem psychiatrą. W ramach dalszego pogłębiania wiedzy i gromadzenia doświadczenia odbyłam staż kliniczny w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu.

 

Prowadzona przeze mnie psychoterapia indywidualna skierowana jest do osób dorosłych. Jako trener prowadziłam szkolenia grupowe w zakresie problematyki rodzinnej (sytuacje kryzysu, modelowania postaw rodzicielskich, radzenia sobie z emocjami, wychowania dzieci) oraz prawidłowego budowania więzi (zarówno dla rodziców/opiekunów jak i specjalistów). Wieloletnia praca na stanowisku psychologa w Ośrodku Adopcyjnym, pozwoliła mi na zapoznanie się z problematyką adopcji zarówno ze strony rodziców jak i dzieci. Posiadam bogate doświadczenie w sporządzaniu diagnoz psychologicznych oraz opinii na potrzeby różnych instytucji.

Jestem czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Nieustanny proces kształcenia i rozwoju realizuje poprzez zapoznawanie się z literaturą, uczestnictwo w konferencjach, seminariach oraz własną psychoterapię.