Skip to content

Ewelina Kondracka

Specjalista w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (Certyfikat nr 262 wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). 

W latach 2007 – 2017 byłam Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Żmigród.

Od 2007 r. jestem Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żmigrodzie, a od 2010 r. Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Żmigród. Od 2012 r. prowadzę zajęcia indywidualne dla osób doświadczających przemocy w gminie Prusice oraz zajęcia indywidualne i grupy wsparcia na terenie gminy Oborniki Śląskie. 

Ponadto jestem mediatorem w sprawach rodzinnych, karnych oraz pracowniczych, terapeutą rodzinnym i interwentem kryzysowym. Aktualnie kształcę się na kierunku psychotraumatologii (planowane ukończenie studiów podyplomowych – grudzień 2023r.). 

 

W swojej pracy cechuje się empatią, dyskrecją oraz zdolnością koncentracji uwagi i jej podzielnością. Pracuję z dorosłymi osobami, które aktualnie lub w przeszłości doświadczyły trudnych sytuacji związanych z krzywdzeniem ze strony najbliższych. 

Czasami trudno jest samemu wyrwać się z koła doświadczanej przemocy. Lęk, wstyd czy poczucie winy nie pozwalają osobom doświadczającym przemocy przed ujawnieniem na zewnątrz tego, co dzieje się w ich domu, przed poszukiwaniem pomocy. Tymczasem każdy ma prawo do spokoju i bezpieczeństwa we własnym domu, do bycia traktowanym z szacunkiem i godnością. Terapia daje szansę na odbudowę własnej samooceny, poczucia własnej wartości oraz pozwala na lepsze funkcjonowanie w codzienności, bez ciężaru doświadczeń przemocowych.