Oferta


W ramach Środowiskowego Centrum Psychiatrii i Psychoterapii CALMA funkcjonują następujące Poradnie:

1. Poradnia dla dorosłych, gdzie pracują:

  • lekarz dr Tomasz Ciba specjalista psychiatra oraz psychoterapeuta oraz psychoterapeuci
  • Magdalena Cieślawska
  • Dominika Gajos
  • Małgorzata Gałka-Janicka
  • Dawid Ośko
  • Renata Wójcicka

Oferta skierowana jest do osób dorosłych, a realizowana w formie: konsultacji i leczenia psychiatrycznego, psychoterapii indywidualnej oraz grupowej, warsztatów. dodatkowo z myślą o pacjentach, którzy nie są w stanie dotrzeć do Poradni zapewniamy psychiatryczną i psychologiczną opiekę środowiskową, tzn. w miejscu aktualnego przebywania pacjenta.

2. Poradnia dla dzieci i młodzieży:

  • Lekarz dr Magdalena Ciba specjalista pediatra oraz specjalizant psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychoterapeuta Dawid Ośko skupiają się na leczeniu dzieci i młodzieży poprzez konsultacje i leczenie psychiatryczne, orzecznictwo, psychoterapię.

3. Poradnia leczenia uzależnień.

  • Zdając sobie sprawę z negatywnych konsekwencji uzależnienia od alkoholu dla konkretnej osoby jak i jej najbliższego otoczenia osoby borykające się z tym problemem mogą skorzystać z leczenia uzależnienia od alkoholu w postaci terapii indywidualnej oraz grupowej dla osób uzależnionych oraz ich bliskich (współuzależnionych). Leczenie to jest prowadzone przez lekarza dr Tomasza Cibę oraz Elżbietę Świderke.

4. Poradnia psychodietetyczna.

Poradnia psychodietycznia zajmuje się edukacją żywieniową, psychologią jedzenia, dietetyką w postaci indywidualnego diagnozowania każdego pacjenta oraz doboru właściwego odżywiania w połączeniu z aktywnością fizyczną. Pani Alicja Śmiertka specjalizuje się w kwestiach związanych z prawidłowymi zachowaniami żywieniowymi, wskazuje na co szczególnie zwrócić uwagę w komponowaniu zbilansowanej diety uwzględniając kwestie ekonomiczne. W zespole tym pacjentów psychiatrycznie konsultuje dr Tomasz Ciba.