Zespół


Zespół regularnie poddaje swoją pracę superwizji. Naszym superwizorem grupowym jest dr Marek Tomaszewski. Dodatkowo każdy ze specjalistów korzysta z superwizji indywidualnych. 

Magdalena Ciba

Dr Tomasz Ciba

Magdalena Cieślawska

Dominika Gajos

Elżbieta Świderke

Renata Wójcicka

Dawid Ośko

Małgorzata Janicka-Gałka

Alicja Śmiertka